top of page

Razstavišče Karlinia,
JSKD območna izpostava Maribor

Letna likovna razstava članov Društva likovnih pedagogov Pedagoški liki 
NOVA OBZORJA

 

četrtek, 25. 5. 2021

Društvo likovnih pedagogov Pedagoški liki, ustanovljeno v letu 2019, je nastalo iz potrebe po druženju, izmenjavi strokovnih izkušenj in razvoju stroke. Osnovni namen dela društva je spodbujanje razvoja kulturno-umetniške vzgoje, posredovanje in varovanje kulturnih vrednot in ohranitev kulturne dediščine ter s spodbujanjem ustvarjalnosti bogatiti kulturno-umetniško življenje v lokalnem in širšem okolju.

 

Društvo vsako leto organizira številne dejavnosti kot so likovne razstave otroških likovnih del, društvene likovne razstave in samostojne likovne razstave posameznih članov, likovne kolonije, delavnice ter ostale kulturne in izobraževalne dogodke.

 

Na razstavi, ki smo jo poimenovali Nova obzorja, sodeluje šestnajst članov in članic društva, in sicer Janja Batič, Majda Črešnik, Zinka Dokl, Andreja Javernik, Manja Jerič, Katja Kovše, Katja Kozjek Varl, Primož Krašna, Brane Lazič, Polona Maher, Hana Repše, Domen Rupnik, Nina Ružič Koželj, Nina Šulin, Žana Vračun in Jasna Žezlina Antolinc. Razstava ponuja pogled na ustvarjalnost članic in članov društva, ki s svojim likovnim delom širijo svoja obzorja in uresničujejo pomemben del svojega likovno-pedagoškega poslanstva.

 

Primož Krašna,

predsednik društva

KATALOG RAZSTAVE

Društvo likovnih pedagogov Pedagoški Lik
bottom of page